Varkauden Ampujat ry
Valitse laji, jota haluat tarkastella tarkemmin "Lajit" valikon alta. Takaisin ylös pääset lajin nimen vieressä olevasta nuolesta.

50m pistooliylös

Aseena 50 m:n pistoolissa on pistooli jonka kaliiperi on max. 22. Liipaisun laukaisuvastus on tässä lajissa vapaavalinnainen. Luoteina käytetään patruunoita joiden kaliiperi on 22. Ampumamatka on 50 m ja taulu 10-renkainen pistoolitaulu, jonka kympin halkaisija on 50 mm. Kilpailuaika 50 m:n pistoolissa on kaksi tuntia ja laukauksia ammutaan 60 kpl. Tätä lajia voidaan harjoitella 25 m:n radalla, jolloin taulu on puolet pienempi kuin ammuttaessa 50 m:stä.

Ilmapistooli ylös
Ilmapistooliase on jousi-, puristeilma-, CO2- tai paineilmatoiminen pistooli, jonka kaliiperi on 4,5mm ja aseen paino enintään 1,5kg. Luoteina käytetään normaaleja lyijyluoteja. Ampumamatka on 10m ja taulussa kympin halkaisija on 11,5mm. Kilpailuissa miehet ampuvat 60 laukausta ja ampuma-aikaa on 1 h 45 min. Naiset vastaavasti ampuvat 40 laukausta, ampuma-aikana 1 h 15 min.

Isopistooli ylös
Isopistoolissa ase on pistooli tai revolveri, jonka kaliiperi on 7,62-9,65 mm ja liipaisun laukaisuvastus on 1,00 kg. Ampumamatkana on 25 m. Kouluammunnassa taulu on 10-renkainen pistoolitaulu, jonka kympin halkaisija on 50 mm ja kuvioammunnassa taulun kympin halkaisija on 100 mm. Isopistoolilla ampuminen tapahtuu kuten pienoispistoolissa. Ensiksi ammutaan kouluammunta ja sitten kuvioammunta. Kouluosassa ammutaan kuusi viiden laukauksen sarjaa. Aikaa sarjan ampumiseen on viisi minuuttia. Kuvio-osassa ammutaan myös viiden laukauksen sarjoja. Tässä lajissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohti ja piilossa seitsemän sekuntia. Laukauksia ammutaan 30 kpl.

Mustaruuti ylös
Seurassa harrastetaan suustaladattavilla mustaruutiaseilla ampumista. Aseet ovat 1400 - 1800 luvun alkuperäisen mallin mukaisia jäljitelmiä ja ne erotetaan eri lajeihin laukaisukoneistonsa mukaan (esim. lunttulukko, piilukko, nallilukko). Tässä lajissa mikään ei ole itsestään selvää. Kaikkea täytyy kokeilla ja näillä aseilla osuminen antaa sitä todellista onnistumisen iloa. Sen huomaa myös ampujien sitkeästä yrittämisen halusta! Mustaruutiampujien harjoitustilaisuuden Joroisten Kanavankankaan ampumaradalla voi erottaa kumeista jyrähdyksistä ja savun pöllähdyksistä. Ampujien määrä on kasvanut tasaisesti ja tänäkin vuonna järjestetään kansalliset mustaruutikilpailut johon lajin harrastajat kokoontuvat ympäri Suomen. Jos historiallinen ja vanhoja perinteitä kunnioittava ampumamuoto kiinnostaa ota yhteyttä.

Olympiapistooli ylös
Olympiapistoolissa ase on puoliautomaattipistooli jonka paino on enintään 1,4 kg. Aseessa liipaisun laukaisuvastus on oltava vähintään 1 kg. Luoteina käytetään ns. pitkiä 22 kaliiperisia patruunoita, joiden paino on vähintään 2,53 g ja vähimmäisnopeus 250 m/s. Ampumamatka on 25 m ja taulussa kympin halkaisija on 100 mm. Tässä lajissa ampuminen tapahtuu viiteen vierekkäin olevaan tauluun, joiden keskipisteet ovat 75 cm päässä toisistaan. Ryhmä kääntyy samanaikaisesti esiin ja pois. Myös olympiapistoolissa ampuma-aikoja on kolme, kahdeksan, kuusi ja neljä sekuntia. Laukaukset ammutaan viiden sarjoissa, yksi per taulu, kaksi sarjaa per ampuma-aika, yhteensä 30 kpl.

Pienoispistooli ylös
Pienoispistoolissa ase on puoliautomaattiase tai revolveri, jonka kaliiperi on 22,aseen paino saa olla enintään 1,4 kg ja liipaisun laukaisuvastus on oltava vähintään 1 kg. Luoteina käytetään ns. pitkiä patruunoita joiden kaliiperi on 22. Ampumamatkana on 25 m. Kouluammunnassa taulu on 10-renkainen pistoolitaulu, jonka kympin halkaisija on 50 mm ja kuvioammunnassa taulun kympin halkaisija on 100 mm. Pienoispistoolilla ampuminen tapahtuu kahdessa osassa. Ensiksi ammutaan kouluammunta ja sitten kuvioammunta. Kouluosassa ammutaan kuusi viiden laukauksen sarjaa. Aikaa sarjan ampumiseen on viisi minuuttia. Kuvio-osassa ammutaan myös viiden laukauksen sarjoja. Tässä lajissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohti ja piilossa seitsemän sekuntia. Laukauksia ammutaan 30 kpl.

Practical ylös
Practical-ammunta on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista ampumaurheilulajeista maassamme. Laji eroaa useissa kohdin perinteisistä ampumaurheilulajeista. Practical-kilpailu koostuu osuuksista, jotka testaavat kokonaisvaltaisesti ampujan ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa. Lajissa tarkkuuden lisäksi mitataan ampujan suoritukseen kulunut aika. Turvalliseen aseenkäsittelyyn kiinnitetään erityisesti huomiota. Ampumasuoritus tapahtuu erilaisista asennoista tai esimerkiksi liikkeestä. Lajia voi harrastaa mm. pistoolilla, revolverillä, kiväärillä tai haulikolla. Jokainen kilpailija suorittaa osuuden omalla vuorollaan tuomarin valvonnassa. Practical-ammunnan periaatteisiin kuuluu suorituksen vapaamuotoisuus: kilpailijalla on osuuden ampumatehtävän ja turvallisuusmääräysten asettamissa rajoissa vapaus suorittaa osuus haluamallaan tavalla. Ampumatehtävät ovat käytännössä aina uusia: vakioituja osuuksia ei practical-ammunnassa käytetä. Tämä onkin keskeinen osa lajin monipuolisuutta: samanlaisia osuuksia ei tarvitse toistaa ja harjoitella kyllästymiseen saakka.

Riistamaali ylös
Varkauden ampujien sisäampumaradalla voi harrastaa riistamaaliammuntaa. Ilmahirvi on laji, jossa ammutaan liikkuvaan hirvikuvioon. Matka on 10 metriä. Hirvi kulkee radalla kahden metrin matkan 5:ssä sekunnissa. Alkukilpailu sisältää 10 laukausta ja loppukilpailu 10 laukausta. Aseena käytetään ilmakivääriä, joka on varustettu useimmiten kiikarilla. Aseen maksimi paino on 5.5 kg. Ilmaluodikko on laji jossa ammutaan tauluun, jossa on 5 metsokuviota. Kuhunkin kuvioon ammutaan yksi laukaus. Alkukilpailu sisältää 10 laukausta. Eli kaksi 5 laukauksen sarjaa, aikaa per sarja on 2,5 min. Loppukilpailu käsittää myös 10 laukausta, jossa viisi ensimmäistä laukausta ammutaan 2,5 minuutin kuluessa, loput viisi komennosta. Aseeksi käy esim samainen ilmakivääri, jolla ammutaan ilmahirveä.

Vakiopistooli ylös
Vakiopistoolissa ase on puoliautomaattiase tai revolveri, jonka kaliiperi on 22, aseen paino saa olla enintään 1,4 kg ja liipaisun laukaisuvastus on oltava vähintään 1 kg. Luoteina käytetään ns. pitkiä patruunoita joiden kaliiperi on 22. Ampumamatkana on 25 m ja taulu on 10-renkainen pistoolitaulu jonka kympin halkaisija on 50 mm. Vakiopistoolilla ammutaan neljä viiden laukauksen sarjaa kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa aikaa ampua viisi laukausta on 150 sekuntia, toisessa osassa taulut ovat näkyvissä 20 sekuntia ja viimeisessä 10 sekuntia.